• Receive a weekly success hadith from Muhammad Alshareef. Just type your name and email.
    Name:
    Email:


  • What is Khutbah.com?

    Khutnah.com is a non-profit website, denoted to muslims world wide and provided by AlMaghrib Institute. This website provides you with khutbahs written or translated by AlMaghrib Professors to be used in any Friday Prayer khutbah.

    Most khutbahs and articles on this website are provided in english and many other languages, including French, Spanish, German ...etc. (Please Check our language list for more details)

Dan Kas Smo Izgubili Naš Mesdžid

Muhammad Alshareef

U Ime Allaha kojeg hvalimo, od kojeg tracimo pomoc i oprost. Koga Allah uputi niko ga nemože skrenuti a koga Allah ostavi niko ga ne može uputiti. Svjedocim da nema boga sem Allaha, Jednog, i da je Muhamed Njegov rob i Poslanik.

Jel vi znate na kojem je javnom mjestu Poslanik savs posljednji put viden? To je bio mesdžid. Tri dana prije nego je Poslanik savs preselio na Ahiret, Abu Bekr ra je vodio ljude u namazu, u džamiji punoj vjernika i vjernica, spremnih da osvoje svijet džihadom i dawetom. Poslanikova kuca je izlazila u džamiju i na vratima je bio prekrivac koji je djelio sobu od džamije. On je savs podigao ovaj zastor, i vidio je džemat, vidio je Abu Bekra, buduceg halifu. Resul savs se nasmiješio poput mjeseca. Ashabi su bili u namazu pa kad su ga ugledali, tako su se obradovali da su skoro izgubili kontrolu nad namazom. Poslanik savs je zatim navukao zastor i kako smo vec rekli nakon tri dana preselio na ahiret.

Za vrijeme Poslanikova savs života, bila je jedna žena koja je mela mesdžid. U ocima društva nije imala neki visok status, ali u ocima Allaha i Poslanika savs je imala sasvim drugi položaj. Jednu noc je umrla, a ashabi ne želeci da uznemiruju Poslanika savs su joj klanjali dženazu i ne govoreci mu. Iduci dan, Resul savs je spazio da nema ove žene, pa je pitao šta je sa njom. Oni su mu rekli šta je bilo. Resul savs nije uopšte bio obradovan ovom vješcu niti djelom koje su ucinili. On je savs otišao na njen kabur i klanjao ovoj ženi.

Šta znaci mesdžid? Mnogi su pogrešno shvatili ulogu mesdžida u razvoju društva. U mnogim zemljama, oni su mjesta gdje je neki imam pokopan i gdje mu se ljudi obracaju. U drugim opet, dozvoljeno je samo klanjati i ništa drugo. A u nekim opet zemljama nesmije se ni to nego ih je država pretvorila u muzeje ili crkve.

Draga braco i sestre, ja bih htio da te upoznam sa tvojim prijateljem-džamijom.

Jezicki mesdžid znaci mjesto gdje se cini sedžda. Tehnicki, mesdžid je bilo koje mjesto na zemlji, kao što kaže Resul savs: Zemlja mi je ucinjena mesdžidom (mjestom klanjanja) cistom.(Buhari).

Kako bilo, ono našto mislimo kad spomenemo mesdžid, to je mjesto gdje se klanja pet dnevnih namaza.Ovo je ucinjeno da bi se mesdžid razlikovao od musale, mjesta gdje se klanja Bajram namaz i tako dalje, a pravila mesdžida tome ne odgovaraju.

Mesdžid je rijec izvedena od sudžud. Mesdžid ili mjesto gdje se cini sedcda, je imenovano po pocasnom mjestu -sedždi- u namazu. Pa tako nije dobilo ime na primjer markaa od rijeci ruku i tako dalje. Prva Allahova kuca na zemlji bila je Kaba. Allah kaže: Prvi Hram izgraden za ljude jest onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz ljudima(Ali Imran,96).

A Allah nam nareduje da iskažemo pocast gdje Ga se sjecamo: U kucama koje vam je Allah naredio da podignete(mesdžidima), u njima se Njegovo ime slavi ujutru i navece.(Nur). Ibn Abbas, Mudžahid i Al Hasan komentiraju ovaj ajet: Pod "kucama" se misli na mesdžide koje su namjenjene samo za ibadet Allahu. I stvarno, mesdžidi osvjetljavaju zemlju stanovnicima neba, baš kao što zvjezde osvjetljavaju nebo stanovnicima na zemlji.Poslušajte ovaj hadis. Kaže Resul savs: Ko god sagradi mesdžid, tražeci Allahovo zadovoljstvo, Allah ce mu izgraditi kucu u Džennetu.(Buhari) I kaže Resul savs: Najdraža mjesta na zemlji Allahu su mesdžidi a najmrža mjesta su Allahu tržnice.(Muslim)

Mesdžid je igrao važnu ulogu u našoj historiji. Evo nekoliko primjera:

-Djeca. Mesdžidi su bila mjesta gdje su djeca uzrastala uz roditelje i rasla u okrilju njegovih zidova. Abu Katada kaže da bi Resul savs obicavao klanjati i držati Umamu sina Zejnebinog. kad bi se spustio na sedždu, spustio bi je kraj sebe. A kad se dizao ponovo bi je uzeo.(Buhari).

-Obrazovanje. Mesdžid je bio centar obrazovanja. Kroz historiju, mesdžidi su bili univerziteti koji su dali ulemu i imame. Samo neki od njih su npr:Azhar, Mesdžid Umawi u Siriji, itd. Kaže Resul savs: Ni jedna grupa se ne skupi u kuci od Allahovih kuca, uceci Allahovu Knjigu, i uceci jedni drugima, a da se mir ne spusti na njih, Milost ih okruži, meleci ih okruže svojim krilima i Allah ih spomene stanovnicima neba. (Muslim).

-Organizacija. Mesdžid je mjesto gdje stotine muslimana dolaze, svi u ravnim safovima, sljedeci komandu "Allahu Akbar" svi sljede jednog imama svi pocinju i završavaju istovremeno.

-Mjesto za siromašne i putnike. U Mesdžid Nebawi, znamo da je bila kao veranda, poznata pod imenom Suffa. Tu su siromašni i putnici nalazili sklonište, i Resul savs bi im tu djelio sadaku koja bi se skupila.

-Socijalnost. Mesdžid je mjesto gdje se srecu muslimani.Gradi se bratstvo, povezuju se braca.

-Mjesto dogovora. Kad bi iskrsla važna pitanja, Resul savs bi sakupljao ashabe u džamiji gdje bi se dogovarali.

-Sadaka. Ovdje bi se skupljala sadaka i djelila. To je bilo u džamiji kad je Resul savs rekao: Podaj pa makar i pola datule.

-Džihad. Iz mesdžida su išli mudžahidi u džihad. Narocito tokom krstaških ratova, su u mesdžidima ljudi bodreni na džihad.

-Smirenje. Poslanik savs bi išao klanjati kad god bi osjetio neki nemir i sl. I on bi savs govorio Bilalu: Obraduj nas namazom!

Prava mesdžida

Mesdžid je kuca Allaha i ima svoja prava. Evo nekih:

-Kad neko ude u mesdžid nek klanja dva rekjata prije nego sjedne. Kaže Resul savs: Kad neki od vas ude u mesdžid, prije nego sjedne nek klanja dva rekjata.

-Nema trgovine u džamiji. Kaže Resul savs: Ko god vrši trgovinu u džamiji, nedao mu Allah uspjeha u njoj.

-Mesdžid se mora držati cist i mirisan. Kaže Resul savs: Ko god jede bjeli luk, nek ne ulazi u mesdžid.

-Treba savjetovati muslimane. Kad bi Resul savs vidio da neko nije klanjao ispravno, rekao bi mu ili da ponovi namaz ili bi ih ucio.

-Treba puno spominjati Allaha dok smo u džamiji Kaže Allah: O vjernici spominjite puno Allaha.(Ahzab,42)

I na kraju Allah nam opisuje grupu ljudi koji ce se poznati kao ljudi džamije. Kaže Allah: U njoj su ljudi koji vole da se cesto peru a Allah voli one koji se mnogo ciste.(Tewba,108)

Molimo Allaha da nas obraduje time što cemo biti od onih koji grade mesdžid i koji ce biti od onih koje Allah voli.